keyboard_arrow_down

ID® Identity A/S
Privatpolitik

 

1. Formål

ID® Identity A/S ('ID® Identity', 'os' eller 'vi') prioriterer databeskyttelse højt, og vi ønsker åbenhed og gennemsigtighed om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, som giver dig oplysninger om, hvordan vi behandler dine data.

Når du besøger vores websteder, herunder www.id.dk og www.sevenseas.dk, accepterer du indholdet af denne privatlivspolitik og andre dokumenter, der er nævnt i politikken.

2. Dataansvarlig

ID® Identity A/S er dataansvarlig, og vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: ID® Identity A/S
Adresse: Lægårdvej 138, DK-7500 Holstebro
CVR-nr.: 16278874
Tel.: +45 97492144
E-mail: order@id.dk

Website: www.id.dk


3. Behandling af personoplysninger

Vi bruger data om vores kunder til at levere produkter og tjenester til dem og til at forbedre kvaliteten heraf. Disse data omfatter almindelige personoplysninger.

3.1 Indsamling af oplysninger

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk indsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vores vegne. Cookies og dataflowanalyse er eksempler på dette. Se nedefor.

3.1.1 Brug af cookies

Når vi bruger cookies, vil du blive informeret om brugen deraf og formålet med at indsamle data via cookies.

Du kan finde flere oplysninger om vores brug af cookies på vores hjemmeside samt instruktioner om, hvordan du sletter eller blokerer cookies.

3.1.2 Dataflow

Data om din computer kan indsamles til systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugeradfærd i digitale løsninger.

Følgende er eksempler på data:
- dato og tidspunkt for besøget
- de besøgte sider i løsningen
- den besøgendes IP-adresse
- oplysninger om den anvendte browser og computer
- URL fra henviser

Formålet med disse data er at optimere vores digitale løsninger. Dataene indsamles via en tredjepart på vores vegne.

3.2 Data, som du aktivt leverer

Ud over automatisk indsamlede data behandler vi også data, som brugerne aktivt har givet os. Eksempler er navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Hvis du giver data på vegne af en anden person, er du ansvarlig for at sikre, at du har ret til at dele dataene med os.

Der kan også være data, som vi indhenter i forbindelse med dine henvendelser til for eksempel vores kundeservice eller økonomiafdeling.

3.3 Formålet med indsamlingen

Vi indsamler og opbevarer dine data til specifikke formål eller andre lovlige forretningsformål. Det kan for eksempel være følgende:

- Udførelse af ordrer i webshop, via e-mail eller telefon
- Personoplysninger i forbindelse med afgivelse af ordrer
- Info om registrerede produkter
- Købshistorik
- Ordrebehandling og kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler
- Bekræftelse af din identitet i din kommunikation med os
- Tilpasning af indholdet af digitale løsninger
- Vi kan målrette tilbud og kampagner hos den enkelte kunde baseret på kundeadfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data.
- Markedsføringsformål, herunder indsamling af data om dine aktiviteter på id.dk og sevenseas.dk for at optimere brugeroplevelsen og målrette kommunikationen direkte til dig – dette kan være i form af personlig og elektronisk kontakt (se afsnit 6 for yderligere information).

3.4 Relevante og nødvendige personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi behandler ikke flere personoplysninger end nødvendigt til det specifikke formål. Før vi behandler dine personoplysninger, kontrollerer vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores angivne formål. Derudover kan der være lovmæssige krav til den type data, som det er nødvendigt at indsamle og opbevare til vores forretningsaktiviteter. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendigt for at opfylde en kontrakt eller en anden juridisk forpligtelse. 

Vi bruger løsninger, der sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere, så du er beskyttet mod uautoriseret adgang til dine personoplysninger.

3.5 Kontrol og opdatering af dine personoplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er vildledende eller ukorrekte. Dine personoplysninger vil blive opdateret regelmæssigt.

Det er vigtigt for os, at dine data er korrekte, så vi vil gerne informeres, hvis der er ændringer i dine data. Du kan give os besked om ændringerne via kontaktoplysningerne øverst i denne politik.

3.6 Sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til et legitimt formål, eller så længe det er påkrævet ved lov. Vi sletter derfor løbende dine personoplysninger, når de formål, hvortil de blev indsamlet eller efterfølgende behandlet, ikke længere nødvendiggør behandlingen.

3.7 Ingen videregivelse af dine personoplysninger uden dit samtykke

Vi videregiver kun vores kunders data til tredjeparter i overensstemmelse med indholdet af denne privatlivspolitik.

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, herunder til markedsføringsformål, indhenter vi dit samtykke og informerer dig om, hvad dine oplysninger bruges til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod videregivelsen.

Hvis vi er juridisk forpligtet til at videregive dine personoplysninger, indhenter vi ikke dit samtykke. Det kan f.eks. være i forbindelse med indberetning til en offentlig myndighed.

Vi benytter tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Det kan f.eks. være hosting af servere og systemvedligeholdelse, analyser, betalingsløsninger, e-mail-tjenester m.v. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere deres tjenester. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle oplysninger som strengt fortrolige og må derfor ikke anvende oplysningerne til andre formål end dem, der er omfattet af den kontraktlige forpligtelse mellem samarbejdspartneren og ID® Identity.

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande som defineret i den generelle forordning om databeskyttelse. I sådanne tilfælde sikrer vi, at deres beskyttelsesniveau opfylder de krav, vi har fastsat i denne politik på baggrund af den nuværende lovgivning.

3.7.1 Særlig information om Google Analytics    

Vi anvender Google Analytics som et webanalyseværktøj i vores digitale løsninger. I den forbindelse sendes der webanalysedata fra vores digitale løsninger til analyse i den tjeneste, der leveres af Google. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” og ID® Identity som ”dataansvarlig”, og vores data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retlige krav.

Du kan læse mere om Googles privatlivspolitik her:

https://policies.google.com/?hl=da

4. Sikkerhed

4.1 Beskyttelse af dine personoplysninger og datasikkerhed

Vi har vedtaget en intern it-sikkerhedspolitik med instruktioner og tiltag, som skal beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Dataoverførsel via internettet er aldrig 100 % sikkert, men vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger og understøtte digital kommunikation.

5. Dine rettigheder

I overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse har du en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet øverst i denne politik.

5.1 Ret til indsigt (ret til at se oplysninger)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række andre oplysninger. Indsigten kan dog begrænses for at beskytte andre personers personoplysninger eller forretningshemmeligheder.

5.2 Ret til berigtigelse (korrigering)

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig berigtiget.

5.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet før tidspunktet for vores normale generelle sletning af oplysninger.

5.4 Ret til begrænsning af behandling

I nogle tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at begrænse behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser.

5.5 Ret til indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores i øvrigt lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål.

5.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at transmittere disse personoplysninger uden hindring fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5.7 Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 2 ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil dette ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, du tidligere har givet os, indtil tidspunktet for tilbagetrækningen. Derfor vil tilbagetrækningen af dit samtykke ikke træde i kraft inden da.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6. Samtykkeerklæring for elektronisk post

Jeg har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve og lignende skræddersyet markedsføring fra Rexholm A/S - herunder ID® Identity, Seven Seas Copenhagen A/S samt brands Geyser by ID® og PRO Wear by ID®. Markedsføringen vil kun omhandle produkter inden for virksomhedens produktsortiment. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. 

6.1 Generelt

Vores anvendelse af markedsføring via elektronisk post er en service, som udbydes af Rexholm A/S og som afsendes af:

ID® Identity A/S
Adresse: Lægårdvej 138, DK-7500 Holstebro
CVR nr.: 16278874
Telefonnr.: 97492144
Mail: support@id.dk

Website: www.id.dk

ID® Identity er ansvarlig for behandlingen af de data, der bruges til udsendelse af elektronisk markedsføring. Når du besøger vores website, udfylder en kontaktformular eller på anden vis giver samtykke til, vi gemmer dine oplysninger, vil dine oplysninger bliver gemt hos os, og behandlet som angivet i denne samtykkeerklæring.

De oplysninger vi indsamler og registrerer om dig bliver behandlet i al fortrolighed. Du kan til enhver tid få ændret, tilbagetrukket eller slettet registreret oplysninger – det eneste det kræver er at sende en mail til os. Se afsnit 5 for mere information

6.2 Trafik på website og elektroniske markedsføring

Baseret på dit samtykke indsamler og analyserer ID® Identity data vedrørende din digitale adfærd på www.id.dk og www.sevenseas.dk – herunder for eksempel, hvilke sider du besøger, hvilke produkter du kigger på, hvad du køber og hvilke handlinger du foretager dig imens, du er aktiv på disse sites. Derudover registreres hvilke digitale kanaler, du henvises til på sitet på og din onsite-historik.

Den indsamlede data sker igennem kundekonto og ved anvendelse af cookies. Vores formål med data- og adfærdsindsamlingen er at forbedre din brugeroplevelse af ID® Identity og Seven Seas Copenhagen i forhold til indsamling og inspiration, produktvisning og evt. køb.

På baggrund af den indsamlede data, kan vi danne en kundeprofil, som vi skræddersyer markedsføring, nyhedsbreve og produktinformation til med formålet om at producere så relevant indhold til dig som muligt.

6.3 Formål og forventning

Rexholm A/S må sende mig markedsføring i form af nyhedsbreve, e-mails og sms’er omkring produktinformation inden for virksomhedens produktsortiment. Eksempler på markedsføringer kan være kampagner, konkurrencer, virksomhedsudvikling og markedsføring på og via sociale medier, internettet eller andre digitale kanaler. 

Hos ID® Identity ønsker vi at give dig den bedst mulige oplevelse. Derfor indsamler vi data om din færden og adfærd, når du besøger vores websites. Med denne data kan vi skræddersy og målrette den mest aktuelle og relevante markedsføring mod dig, så vi sikrer dig den bedste digitale oplevelse.

Hvis du ikke har et login til id.dk eller sevenseas.dk, bruger vi oplysningerne fra den cookie-politik du har accepteret i din browser. Vi kan ikke sende dig skræddersyet markedsføring, hvis du ikke har givet dit samtykke til dette.  

Hvor ofte:
Du kan forvente at modtage henvendelse fra os gennemsnitlig 3 gange om måneden. Da vores markedsføring er tilpasset din adfærd, vil antallet af modtagelser variere. Vi bestræber os altid på at begrænse vores markedsføring, så du kun modtager det mest relevante indhold og ikke for ofte.

6.4 Datalagring

For at vi kan give dig den bedst mulige markedsføring, benytter vi os af samarbejde med 3.parts software til indsamlingen af analysering af din data, samt til udsendelsen af nyhedsbreve og kampagner. Alle vores samarbejdspartnere er i fuld overensstemmelse med markedsføringsloven og GDPR, og alt din data behandles i streng fortrolighed imellem os og 3.parts software. Lær mere om 3.part i vores GDPR-politik her – læs desuden også om vores cookiepolitik her.


6.5 Til og afmelding

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, slette eller ændre dine oplysninger hos os. Det eneste du skal gøre er at sende en mail til:

support@id.dk og skrive ordet Samtykkeerklæring i emnefeltet. Forklar i e-mailen, hvad formålet er og vi vil handle hurtigst muligt. Vi tager forbehold for ekspederingstid, men så snart en ansat har set din henvendelse, så vil vi foretage de ændringer du beder om.

Du vil modtage en e-mail bekræftelse ved både afgivelse og annullering af dit samtykke.   

6.6. Forbehold

Vi tager forbehold for nedbrud og tekniske vanskeligheder, der gør at du ikke kan benytte dig af vores internet-services eller modtage vores nyhedsbrev.

7. Opdatering af politikken

Vi bestræber os hele tiden på at overholde gældende lovgivning, herunder principperne om beskyttelse af personoplysninger. Det vil derfor være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer informerer vi dig på vores hjemmeside eller via e-mail.

Opdateret april 2020

keyboard_arrow_up